Koło Misyjne Dzieci – grupę tworzy około 10 – cioro dzieci. Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu, na których przybliżana jest tematyka misji Kościoła. Pod opieką opiekunów dzieci angażują się w liturgię roku kościelnego.