Datę i godzinę pogrzebu ustala rodzina w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

  • akt zgonu z USC,
  • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego sakramentami).
  • Jeżeli zmarły mieszkał poza terenem naszej parafii, potrzebna jest pisemna zgoda na pochówek wystawiona przez właściwego ks. proboszcza.

Inne wiadomości:

  • Wyznaczenie miejsca pochówku należy uzgodnić z Księdzem Proboszczem.
  • Szczegóły ceremonii należy również uzgodnić z Panem Organistą

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii i Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu.