Grupę tę tworzą dziewczyny ze szkoły średniej, gimnazjum oraz szkoły podstawowej przy kościele parafialnym oraz filialnym „Podstawowym zadaniem scholi w liturgii jest śpiew naprzemienny z ludem, wykonywanie niektórych śpiewów liturgicznych, podtrzymywanie śpiewu wiernych i pomoc w nauczaniu nowych pieśni.” (Statut 72 SAP) Zazwyczaj schola wykonuje śpiew psalmu responsoryjnego podczas sprawowanej Mszy św.