Przygotowanie:

1. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej (należy przynieść Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego).
Przynajmniej jedno z rodziców powinno faktycznie mieszkać na terenie naszej parafii. Gdy rodzice mieszkają poza naszą parafią /liczy się fakt zamieszkania a nie meldunku/, powinni przynieść od swojego Księdza Proboszcza pozwolenie na udzieleniu chrztu poza swoją parafią.

2. Chrzestni:

  • Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko wierzący i praktykujący katolicy po ukończeniu 16 roku życia, którzy przyjęli sakrament bierzmowania lub małżonkowie po ślubie kościelnym.
  • Rodzice chrzestni pochodzący z innej parafii przedstawiają od swojego ks. Proboszcza, (z faktycznego miejsca zamieszkania, a nie meldunkowego) zaświadczenie, że mogą dostąpić godności chrzestnych.
  • Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby: niewierzące, z innej wiary, niepraktykujące, pozostające w cywilnych związkach małżeńskich, uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, którzy w niej nie uczestniczą.

3. Rodzice i chrzestni obowiązkowo, a w miarę możności także pozostali członkowie rodziny powinni przyjąć sakrament pokuty i uczestniczyć w obrzędzie Chrztu Świętego.

4. Rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w nauce przedchrzcielnej w czasie wyznaczonym przez kapłana.