Zadaniem parafialnej rady duszpasterskiej jest współpraca z ks.proboszczem w realizacji wszystkich zadań spoczywających na parafii. Spełnia ona funkcję doradczą w parafii. Synod Archidiecezji Przemyskiej przypomina, że jest to jedna z form zaangażowania świeckich w życie Kościoła. W naszej wspólnocie parafialnej na obecny czas, radę parafialną tworzy 19 członków.