Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Nazwa pochodzi od „ ministrare”- znaczy „służyć”. Służy Bogu, kiedy przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.

Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI.
Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. Te znaki mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM
Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowanie w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie, albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! „Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując.

Modlitwy przed i po służeniu

Przed służeniem:

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po służeniu:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Nowa punktacja za służbę przy ołtarzu od września 2013!

Poniższa punktacja obowiązuje w Bezmiechowej, w Manastercu inne są zasady (podana w zakrystii) ze względu na mniejszą częstotliwość Mszy św. tygodniu!

 Służba na dyżurze  w tygodniu 4 pkt
 Służba poza dyżurem  2 pkt
 Nowenna do MB NP. w środy  4 pkt
 Ślub, pogrzeb  3 pkt
 I soboty miesiąca – różaniec fatimski  4 pkt
 Udział w zbiórce  4 pkt
 Nieobecność na zbiórce usprawiedliwiona  0 pkt
 Nieobecność na zbiórce nieusprawiedliwiona  – 4 pkt
 Nieodpowiednie zachowanie w zakrystii i kościele  – 5 pkt
 Niedziela  bez punktów

Uwaga! Punkty zapisujemy do zeszytu, podliczamy z każdego miesiąca!

Za pilną i wzorową służbę najlepsi ministranci będą nagradzani, a najlepszy Ministrant Roku z parafii może być wytypowany do nagrody i pochwały na Archidiecezjalnej Pielgrzymce Służby Liturgicznej, która zazwyczaj odbywa się pod koniec roku szkolnego w czerwcu.

Warto odwiedzić

Ministranci.pl
Ministranci.przemyska.pl