„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” /KKK 1285/

Sakramentu Bierzmowania udziela ksiądz biskup młodzieży 3 klasy Gimnazjum. Sakrament Bierzmowania, czyli sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej może przyjąć osoba, która dobrze przygotowała się do przyjęcia to tego sakramentu. Przygotowanie do bierzmowania trwa trzy lata.
Do Sakramentu Bierzmowania dopuszcza Ksiądz Proboszcz.

Nie można dopuścić do Sakramentu Bierzmowania kogoś, kto nie dojrzał do przyjęcia tego sakramentu /zlekceważył przygotowanie/.