Nowe konto bankowe – budowa kościoła w Bezmiechowej   w PKO Bank Polski S.A.

nr rachunku: 90 1020 2980 0000 2302 0106 0441

 

Nowe konto bankowe – kościół w Manastercu w PKO Bank Polski S.A.

nr rachunku: 38 1020 2980 0000 2302 0113 3545

ks. Roman Łobaza

proboszcz