Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu upadam na kolana przed twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę i błagam, abyś wszczepił w moje serce największe uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silniejszą wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym uczuciem i boleścią w duchu oglądam twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając, co już prorok Dawid włożył w twoje usta „Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje”. Amen.

W piątki Wielkiego Postu za odmówienie po Komunii Świętej przed wizerunkiem Ukrzyżowanego  powyższej modlitwy można zyskać odpust zupełny. Należy odmówić: Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu….Wierzę w Boga… oraz modlitwa w intencjach Ojca św. np. Pod twoją obronę…