W 2018 r. został odrestaurowany obraz Narodzenia NMP w bocznym ołtarzu. Prace konserwatorsko – restauratorskie dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.