ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH podczas każdej Mszy św.