W niedziele po sumie w Bezmiechowej w naszym kościele miało miejsce spotkanie z zaproszonym gościem p. Januszem Ciółkowskim, znanym w tutejszym lokalnym środowisku lekarzem z Leska. Zaangażowany w życie Kościoła min. przez przynależność do Domowego Kościoła oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Z okazji rozpoczętego Tygodnia Modlitwy o Trzeźwość Narodu wygłosił prelekcje na temat różnych uzależnień, skupiając się głównie na zagrożeniach jakie niesie nadużywanie alkoholu. Świadectwo jakie przekazał słuchaczom było mocnym wezwaniem do modlitwy, pracy i działań na rzecz trzeźwości w najbliższym otoczeniu.