W dniach 7-10 marca odbywały się rekolekcje wielkopostne rekolekcje parafialne, których tematem były słowa obecnego roku duszpasterskiego „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Prowadził je ks. dr Antoni Michno, który obecnie prowadzi zajęcia dla studentów z pedagogiki na PWSZ w Krośnie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W ramach rekolekcji parafialnych odbywały się także spotkania rekolekcyjne dla dzieci ze szkół podstawowych.