W piątek 20 marca przed 4 niedzielą Wielkiego Postu, po Mszy św. wieczornej w kościele w Bezmiechowej, przy licznym udziale wiernych z całej parafii odbyła się plenerowa droga krzyżowa. Poszczególne stacje nabożeństwa zostały przygotowane przez parafian na drodze w kierunku Bezmiechowej Górnej do dworu. I stacja został odprawiona przy krzyżu misyjnym na placu kościelnym, a ostatnia XIV stacja przy placu budowy nowego kościoła. Krzyż podczas nabożeństwa niosły poszczególne stany; mężczyźni, kobiety, młodzież, dzieci z poszczególnych części parafii, przedstawiciele Komitetu Budowy Kościoła i Róż Różańcowych. Również parafianie odczytywali rozważania, a młodzież z p. organistą Pawłem prowadziła śpiew. Nabożeństwo zakończyło się modlitwą w intencji budowy nowego kościoła oraz udzieleniem błogosławieństwa przez ks. Proboszcza. Warto nadmienić, że właśnie w tych dniach zostały rozpoczęte pierwsze prace ziemne związane z przygotowaniem podłoża, wymianą gruntu pod ławy i fundamenty nowego kościoła.