W piątek przed Niedzielą Palmową na nabożeństwie Drogi krzyżowej zgromadziła się liczna grupa wiernych naszej parafii, dzieci, młodzież oraz dorośli. Nabożeństwo zostało poprzedzone Mszą św. w kościele w Manastercu, a po niej z krzyżem wyruszyliśmy do poszczególnych stacji przygotowanych przez parafian na trasie w Manastercu, Łukawicy oraz Bezmiechowej. Ostatnia stacja XIV została odprawiona przy krzyżu misyjnym przy kościele w Bezmiechowej. Na zakończenie w kościele w Bezmiechowej została także odprawiona Eucharystia. Udział w na nabożeństwie był publicznym świadectwem wiary w Chrystusa ukrzyżowanego.