W dniu 22 kwietnia 2015 r. nasza parafia przeżywała wizytację kanoniczą. Odbywa się ona zazwyczaj co 5 lat. Poprzednia wizytacja była prowadzona przez ks. biskupa Adama Szala w 2009 r. Tym razem w naszej wspólnocie gościł ks. bp Stanisław Jamrozek. Rozpoczęła się ona Mszą św. w kościele dojazdowym w Manastercu o godz. 9.00. Po przywitaniu ks. biskupa przez przedstawicieli parafian tamtej wspólnoty rozpoczęła się Eucharystia którą koncelebrowali: ks. proboszcz i ks. Łukasz Furtak, obecnie katechizujący w szkole w Manastercu. Ks. biskup po Ewangelii wygłosił homilię do obecnych wiernych, a po Mszy św. odbyło się spotkanie z grupami duszpasterskimi działającymi przy kościele filialnym, a więc różami różańcowymi, radą parafialną, scholą oraz ministrantami.
Później, jeszcze w godzinach przedpołudniowych ks. Bp Stanisław spotkał się z dziećmi i nauczycielami w Szkole Podstawowej w Bezmiechowej oraz Szkole Podstawowej w Manastercu. W obydwu szkołach uczniowie oraz dyrekcja z nauczycielami serdecznie przywitały ks. biskupa, odbyły się części artystyczne, a ks. biskup dokonał pamiątkowego wpisu do kronik szkolnych.
Wieczorem o godz. 18.00 główna Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa i z udziałem księży proboszczów z dekanatu była sprawowana w kościele w Bezmiechowej. Msza św.. została poprzedzona oficjalnym i uroczystym przywitaniem przez dzieci oraz przedstawicieli parafii oraz ks. proboszcza, który przedstawił sprawozdanie z pracy duszpasterskiej oraz administracyjnej ostatnich 5 lat. Podczas sprawowanej Eucharystii ks. biskup Stanisław udzielił 24 uczniom z III klasy gimnazjum sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. odbyło się w kościele spotkanie księdza biskupa z grupami parafialnym. Przedstawiciele poszczególnych grup przedstawili krótkie sprawozdania ze swojej apostolskiej działalności oraz zaangażowania w życie parafii. A były to grupy: Róże Różańcowe, Bractwo Trzeźwościowe, Rada Parafialna, Komitet Budowy Kościoła, Róża Różańcowa Dzieci, Stowarzyszenie Patronki Dobrej Śmierci, Schola i Ministranci, Strażacy.
W ramach wizytacji ks. biskup dokonał przeglądu kancelarii parafialnej i ksiąg parafialnych, budynku parafialnego – plebani, a także będąc na placu budowy kościoła zapoznał się z obecnym stanem prowadzonych prac.