W piątek 31 marca po Mszy św. o godz. 16.00 w kościele w Bezmiechowej wyruszyliśmy z krzyżem drogą przez Manasterzec, aby przeżyć nabożeństwo drogi krzyżowej podczas wędrówki z kościoła parafialnego w Bezmiechowej, gdzie przy krzyżu misyjnym rozpoczęła się I stacja,  do kościoła w Manastercu,  przy którym zakończyło się nabożeństwo ostatnią XIV stacją. Krzyż od stacji do stacji nieśli wierni z poszczególnych stanów z każdej wioski; Bezmiechowej Górne i Dolnej, Manasterca i Łukawicy. Na trasie drogi krzyżowej poszczególne stacje przygotowały wyznaczone rodziny. Śpiew prowadził pan organista Paweł oraz dziewczyny ze scholi. Nad bezpieczeństwem czuwali panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bezmiechowej. Rozważania drogi krzyżowej nawiązywały do tegorocznego hasła roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. Włączając się w to nabożeństwo mieliśmy okazję zaświadczyć publicznie, że nie wstydzimy się znaku krzyża i swojej wiary w Jezusa Chrystusa i przynależności do wspólnoty parafialnej.