W dniach 11-14 sierpnia grupa parafian jak co roku pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej. Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. w kościele w Bezmiechowej o godz. 5.00, którą sprawował ks. proboszcz. Po Mszy św. grupa najbardziej wytrwałych pielgrzymów wyruszyła pieszo ze śpiewem na ustach. Do pątników przyłączył się ks. Mateusz, a po południu  w Arłamowie dołączyli inni pielgrzymi dowiezieni busem. Podczas pobytu na Kalwarii pielgrzymi uczestniczyli w Dróżkach Matki Boskiej Bolesnej, Dróżkach Pogrzebu i Wniebowzięcia NMP oraz Dróżkach Męki Pańskiej Pana Jezusa. Podczas odprawiania dróżek przez dwa dni naszej parafialnej grupie towarzyszyły dwie siostry Serafitki wraz z postulantkami do tego zgromadzenia, które włączyły się w prowadzenie rozważań oraz animowanie śpiewu.Ponadto codzienna Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa o godz. 18.00, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – koronka o godz. 15.00 oraz wieczorne nabożeństwa, możliwość sakramentu pokuty były okazją do duchowego wzmocnienia wiary. Tegoroczne obchody Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego zostały wzbogacone obecnością świętych i błogosławionych w relikwiach, które  w tych dniach zostały uroczyście wprowadzone do tegoż sanktuarium, a były to relikwie franciszkańskich męczenników z Peru bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, św. Faustyny Kowalskiej oraz św. Jana Pawła II. Po powrocie do parafii 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia NMP uczestnicy pielgrzymki uczestniczyli w Mszy św. o godz. 11.00 w Bezmiechowej angażując się w liturgię.